Käyttöehdot

STUDION SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖEHDOT

KORONATIEDOTE 25.12.-8.1.2022

TARTUNTATAUTILAIN MUKAINEN SUUNNITELMA

Luethan käyttöehdot huolellisesti ennen varaustasi.

1. Tilamme on liikuntatila, joka on tarkoitettu yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan kuntoiluun tai liikunta-alan sisäiseen pienryhmä- ja yksilövalmennukseen. Tilaa ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, ilman Studion etukäteistä lupaa.

2. Tilaa tulee käyttää huolellisesti ja asianmukaisesti. Asiakas vastaa itsensä tai Loppuasiakkaiden Tiloille ja siellä oleville kalusteille tai laitteille sekä muuten Studiolle aiheuttamista vahingoista. Asiakas vastaa siitä, että hän käyttää Tiloja kulloinkin voimassa olevia Studion verkkosivullaan tai Tilassa kirjallisesti antamia ohjeita noudattaen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen katsotaan sopimusrikkomukseksi.

3. Asiakas vastaa yksin palveluidensa tuottamisesta mahdollisille Loppuasiakkaille, niiden vaikuttavuudesta, laadusta sekä siitä, että niitä tuotetaan voimassa olevien lakien, säädösten ja hyvien tapojen mukaisesti. Asiakas vastaa myös näiden Loppuasiakkaiden perehdyttämisestä turvalliseen toimintaan Tiloissa sekä heille mahdollisesti siellä aiheutuneista haitoista ja vahingoista.

4. Tiloja voi varata vain yksityiseen käyttöön. Yksityiseen käyttöön varattuun vuoroon ei saa osallistua enempää kuin 4 Loppuasiakasta 25.12.-8.1.2022 välillä. Varattavan vuoron pituus on alkaen 30 minuuttia, jollei erikseen ole muuta sovittu. Asiakkaan tulee sisällyttää varattuun aikaan Tilojen loppusiivous. Tilat tulee olla siistit ja vapaat seuraavan Asiakkaan saapuessa Tilaan.

5. Asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä Studiolle Tiloissa havaitsemistaan virheistä tai puutteista, jotka haittaavat Tilojen käyttämistä tarkoitukseensa tai vaarantavat niitä käyttävien turvallisuuden.

6.Musiikin ja kuntoilun äänenvoimakkuus ei saa häiritä muuta ympäristöä ja yllä olevaa kiinteistöä.

7. Ulkokengillä liikkuminen tiloissa on kiellettyä.

8. Asiakkaan jättäessä Tilat epäasialliseen kuntoon, on Studiolla oikeus siivotuttaa Tilat Asiakkaan kustannuksella sekä periä siivoushinnan lisäksi syntyneet epäsuorat vahingot. Huomioithan, että tilat tarkastetaan ja studiolla on oikeus periä asiakkaalta kalusteille tai laitteille sekä muuten Studiolle aiheuttamansa vahingot.

Studion varustelista

1. Kyykkytelineet 2kpl

2. Maastaveto alustat 2kpl

3. Säädettävät vinopenkit 2kpl

4. Ristikkäistalja (120 kg painopakat)

5. Levypaino 1,25 – 25 kg

6. Levytanko 20 kg 2 kpl

7. Levytanko 10 kg 1kpl

8. Kahvakuulat 4 -20 kg

9. Käsipainosarja 2,5-30 kg

10. Jumppamatot 3kpl

11. Ruohomatto

12. Vastuskuminauhat 8kpl

13. Steppilaudat 2kpl

14. V-kahva taljaan 1kpl

15. Leveäylätaljatanko

16. Otekahva taljaan

17. Mutkatanko 10 kg

18. Battle Rope

19. Työntö- ja Vetokelkka

20. Spinningpyörät 2kpl

21. Jumppakepit 3kpl

22. Jumppapallot (iso ja pieni)

23. Renkaat

24. Tasapainolauta

25. Boxi

26. Nilkkaremmi

27. Foamroller

28. Pilatespallot

29. Voimarulla